Links

Datenbanken

Datensammlungen Geschlechterforschung, Margherita-von-Brentano-Zentrum, Freie Universität Berlin: Professuren, Geschlechterforschung, Netzwerkplattform

Swiss LGBTIQ+Panel