Arabisches Vokabular für Islamwissenschaft & Arabistik Kalimāt: Arabic Vocabulary for Arabic and Islamic Studies كلمات: مفردات اللغة العربية لطلاب الدراسات الشرقية والأدب العربي